10 Bandar Paling Bahagia di Malaysia

Kajian indeks kebahagiaan iaitu PLAN Malaysia telah mengenalpasti 10 bandar paling bahagia di Malaysia. Indeks kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang dinilai melalui borang soal selidik kepada penduduk yang merangkumi beberapa komponen utama iaitu tahap kehidupan dan kesihatan, kebahagiaan bersama keluarga, keseronokan bekerja, pengurusan kewangan, hubungan dengan jiran, aktiviti bersama komuniti, keselamatan kawasan kediaman, kemudahan awam, perkhidmatan PBT dan kualiti alam sekitar

Antara 10 bandar bahagia di Malaysia ialah :

1. Bandar Melaka

2. Kuala Terengganu

3. Seremban

4. Kulai

5. Taiping

6. Kuantan

7. Bentong

8. Jasin

9. Yan

10. Jeli

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *