PENTAKSIRAN KEMASUKAN SEKOLAH KHUSUS (PKSK)

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan memperkenalkan kaedah pentaksiran baharu bagi tujuan kemasukan murid ke Sekolah Khusus, iaitu Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV), dan Maktab Tentera Diraja (MTD) untuk tahun 2021. KPM telah membangunkan satu sistem permohonan kemasukan murid Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat ke Sekolah Khusus secara single entry point. Sistem ini melibatkan permohonan secara berpusat dan juga kaedah pentaksiran standard secara berpusat.

Pautan Permohonan (7 September 2020 hingga 2 Oktober 2020)

https://spskt1.moe.gov.my/

https://spskt4.moe.gov.my/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *