CARA-CARA MEMPEROLEH KECEMERLANGAN AKADEMIK

Kecemerlangan akademik merujuk kejayaan yang diperoleh oleh pelajar di sekolah. Walaupun ada pihak yang merujuk kejayaan ini di dalam bidang akademik sahaja tetapi zaman sekarang kejayaan di dalam bidang kokurikulum tidak boleh dipinggirkan. Jadi, apakah kaedah-kaedah yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar dalam usaha mencapai kejayaan cemerlang dalam akademik itu? Tindakan pertama ialah pelajar perlulah… Continue reading CARA-CARA MEMPEROLEH KECEMERLANGAN AKADEMIK