KEPENTINGAN BELAJAR BAHASA ASING

1. Membuat anda lebih bijak. Penyelidikan telah menunjukkan pengetahuan tentang lebih daripada satu bahasa dikaitkan dengan lebih baik penaakulan, kemahiran menyelesaikan masalah dan kreativiti. 2. Meningkatkan pencapaian akademik. Belajar bahasa menyokong pencapaian akademik. Dapat mencari pelbagai maklumat yang khusus pada bahasa asing. 3. Memberi kelebihan dalam kerjaya. Kemahiran bahasa asing dikaitkan dengan peningkatan peluang pekerjaan.… Continue reading KEPENTINGAN BELAJAR BAHASA ASING