FAEDAH AMALAN MEMBACA

Amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Amalan ini boleh mendatangkan banyak faedah kepada kita. Melalui aktiviti membaca, kita akan peka kepada isu-isu global. Sebagai contoh, kita boleh mengetahui perkembangan semasa dan memperoleh maklumat terkini melalui pembacaan surat khabar dan laman sosial. Kita tidak akan digelar seperti katak di bawah tempurung. Di samping itu, amalan… Continue reading FAEDAH AMALAN MEMBACA