10 Bandar Paling Bahagia di Malaysia

Kajian indeks kebahagiaan iaitu PLAN Malaysia telah mengenalpasti 10 bandar paling bahagia di Malaysia. Indeks kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang dinilai melalui borang soal selidik kepada penduduk yang merangkumi beberapa komponen utama iaitu tahap kehidupan dan kesihatan, kebahagiaan bersama keluarga, keseronokan bekerja, pengurusan kewangan, hubungan dengan jiran, aktiviti bersama komuniti, keselamatan kawasan kediaman, kemudahan… Continue reading 10 Bandar Paling Bahagia di Malaysia