Kepentingan Bahasa Melayu Dalam Sistem pendidikan

Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang diangkat menjadi bahasa utama sesebuah negara yang berdaulat dan lazimnya digunakan sebagai bahasa rasmi negara tersebut. Bahasa kebangsaan merupakan sebuah bahasa yang melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara unik. Di Malaysia, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diwujudkan kerana masyarakat terdiri daripada pelbagai bangsa. Bahasa kebangsaan biasanya digunakan untuk… Continue reading Kepentingan Bahasa Melayu Dalam Sistem pendidikan