Kepentingan Nilai Murni

Nilai-nilai murni ini dapat melahirkan insan yang unggul dan utopia demi merealisikan misi nasional. Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam telah diajar di sekolah. Nilai-nilai murni penting dalam kehidupan seharian untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Nilai-nilai murni dalam kehidupan… Continue reading Kepentingan Nilai Murni