PENJANA MERINGANKAN BEBAN PEMBELI RUMAH

Setelah beberapa bulan rakyat Malaysia sama–sama menempuh kesukaran dalam memutuskan rangkaian Covid–19, terdapat beberapa masalah yang timbul termasuklah ekonomi negara yang jatuh merundum, peluang pekerjaan yang semakin berkurangan dan pertambahan bilangan graduan yang menganggur. Masalah-masalah seperti ini telah pun menyukarkan hampir keseluruhan rakyat di negara ini. Tambahan pula apabila ia melibatkan kenaikan harga rumah yang… Continue reading PENJANA MERINGANKAN BEBAN PEMBELI RUMAH