FAEDAH BELAJAR SEJARAH

Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Rendah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di semua sekolah kebangsaan (SK) serta sekolah jenis kebangsaan (SJK) sejak tiga tahun lalu iaitu pada 2014 adalah usaha yang bertepatan dalam memupuk nilai patriotisme dan nasionalisme seawal usia muda murid-murid. Sebelum itu elemen sejarah hanya diterapkan dalam mata pelajaran Kajian Tempatan tetapi… Continue reading FAEDAH BELAJAR SEJARAH