FAEDAH-FAEDAH MEMPELAJARI KOMPUTER

Komputer amat penting pada masa kini kerana banyak perkara terpaksa dilakukan dengan menggunakan komputer. Oleh sebab itu, wajarlah murid-murid berusaha menguasai ilmu teknologi dan maklumat sejak dari sekolah rendah lagi bagi membantu mereka dalam pembelajaran. Antara faedah mempelajari komputer ialah memudahkan kita memperoleh pelbagai maklumat yang dikehendaki. Kita boleh mencari pelbagai maklumat melalui komputer dengan… Continue reading FAEDAH-FAEDAH MEMPELAJARI KOMPUTER